รางวัลเกียรติยศ ความภูมิใจของ เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ

ด้วยความมุ่งมั่นของ ทีมงานเจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ ที่ได้ฝึกและอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทางลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเราเสมอมา ตลอดระยะเวลาของการให้บริการกับทางลูกค้า ความภาคภูมิใจของทีมงานเจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ คือ การได้รับคำชื่นชม และรางวัลต่างๆ จากลูกค้า หรือ จากสถาบันต่างๆ รางวัลนักบริหารงานดีเยี่ยม และ รางวัลองค์กรที่ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศ

  1. รางวัล คนดีของสังคม ปี 2561 สาขา นักพัฒนาและนักบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น

  2. รางวัล เพชรแห่งสยาม 2018 สาขา บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

  3. รางวัล นักธุรกิจช่วยชาติ ปี 2541 ประเภท รักษาความปลอดภัย

  4. รางวัล นักธุรกิจมือเพชร ปี 2539 ประเภท รักษาความปลอดภัย

  5. รางวัล นักบริหารรักษาความปลอดภัยดี ปี 2538 ประเภท นักบริษัทบริหารรักษาความปลอดภัย

เกียรติประวัติ

 1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน ) มอบใบประกาศนียบัตร เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
 2. บริษัท KCE ELECTREONNICS PUBLIC COMPONY LIMITED มอบใบประกาศนียบัตร เรื่องชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 3. บริษัท KC.E.International Co.Ltd. มอบใบประกาศนียบัตร เรื่อง ขอขอบคุณบริษัทรักษาความปลอดภัยและสำนักงานรักษาความปลอดภัย
 4. กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ จังหวัดสระบุรี มอบใบประกาศนียบัตร เรื่อง ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว

รางวัลเกียรติยศ ความภูมิใจของ เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ​

รางวัลสิงห์ทอง รางวัลนักบริหารดีเด่น

รางวัลสุวรรณนาคราช

รางวัลกินรีทอง

รางวัลตาชั่งทอง

Certificate of appreciation

รางวัล คนดีของสังคม

เพชรแห่งสยาม 2018 สาขาบุคคลต้นแบบ

รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แด่ตำรวจผู้เสียสละ

โครงการยกย่องสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบสังคมไทย กินรีทอง ครั้งที่ 5

รางวัล คนดีต้นแบบตัวอย่าง

เพชรแห่งสยาม 2018 สาขาบุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

รางวัลบุคคลตัวอย่าง คนดีของสังคม

Certificate of appreciation ASIA AWARDS 2019

รางวัลบุคคลแห่งปี ระฆังทอง

The Best leader Awards 2018 เพชรสยาม

รางวัลสถานบริการธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น ปี 2545

รางวัลนักบริหารดีเด่น ปี 2538 (สภาทนายความ)

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทบริษัทรักษาความปลอดภัย ปี 2540

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ปี 2541 2541(สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย)

รางวัลนักธุรกิจช่วยชาติ (แรงงานไทย)

เกียรติบัตร ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการปี 2545 (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย ปี2551

ใบประกาศเกียรติคุณ สถานบริการและธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น ปี 2002

รางวัลนักบริหารรักษาความปลอดภัยดีเด่นปี 2538 รางวัลนักธุรกิจมือเพชรปี 2539 รางวัลนักธุรกิจช่วยชาติปี 2541

ติดต่อเรา