โครงการฝึกบุคคลากร ด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้สโลแกนของเรา "พัฒนา เพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

เราเป็นที่หนึ่งในด้านของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับการยอมรับและชื่นชมในผลงานและได้รับรางวัลมาอย่างมากมายเช่นกัน บริษัทฯ บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่งโมง และให้คำปรึกษา วางแผน จัดระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง จากกองทัพไทย
ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้รองรับการทำงานได้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา